ស្រុកខ្មែរចឹង

យីម្យ៉ាងបោះគេ! យក Escalade មកដឹកចំបើងលេង!!!!! ប្លែកៗ!!!!!!

This slideshow requires JavaScript.

Photos by: my older brother

Advertisements
  1. May 23, 2010 at 4:34 am

    តើ​ពិត​ជា​ចំបើងមែន? មិនមែន​ឈើ​ប្រណិត​ទេបង្កប់​ទេ?

  2. July 21, 2010 at 1:45 pm

    ទៅនៅស្រុក​សៀមទៅ!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: