គួរទុកពេលអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងឲ្យច្រើនរហូតដល់អ្នកមិនមានពេលវេលាសំរាប់រិះគន់អ្នកដទៃ!!!!!!!

My greeting card for Chinese New Year 2011

January 27, 2011 Leave a comment

My greeting card for Chinese New Year 2011

My greeting card for Chinese New Year 2011

My greeting card for Chinese New Year 2011

Advertisements

Facebook Vs Hi5

July 31, 2010 1 comment

តើ ហ្វេសបុក និង​ ហាយហ្វាយ មួយណាល្បីជាង?

This slideshow requires JavaScript.

Facebook Vs hi5 gif

Facebook Vs hi5

World Cup Winners List

June 9, 2010 Leave a comment

Here is the full list of winners of the previous FIFA World Cup.

Year Host Country Winner Score
1930 Uruguay Uruguay Uruguay 4-2 Argentina
1934 Italy Italy Italy 2-1 Czechoslovakia
1938 France Italy Italy 4-2 Hungary
1942 not held
1946 not held
1950 Brazil Uruguay Uruguay 2-1 Brazil
1954 Switzerland Germany Germany 3-2 Hungary
1958 Sweden Brazil Brazil 5-2 Sweden
1962 Chile Brazil Brazil 3-1 Czechoslovakia
1966 England England England 4-2 Germany
1970 Mexico Brazil Brazil 4-1 Italy
1974 Germany Germany Germany 2-1 Holland
1978 Argentina Argentina Argentina 3-1 Holland
1982 Spain Italy Italy 3-1 Germany
1986 Mexico Argentina Argentina 3-2 Germany
1990 Italy Germany Germany 1-0 Argentina
1994 US Brazil Brazil 3-2 Italy
1998 France France France 3-0 Brazil
2002 Japan / S. Korea Brazil Brazil 2-0 Germany
2006 Germany Italy Italy 1-1 (5-3) France
2010 South Africa
Spain
Holland 0-1 Spain

តើប្រទេសណាមួយ នឹងក្លាយជាម្ចាស់ ពានបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ២០១០ នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ដែលជាកាប្រគួត លើកទី១៩ ក្នុងប្រវត្តិនៃការប្រគួតបាល់ទាត់ពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យមួយនេះ?

http://topendsports.com/events/worldcupsoccer/winners.htm

Categories: កីឡា

New Computer Security

May 22, 2010 3 comments

New Computer Security.

លោកអើយមើលចុះ! បើចាក់សោរធំម្លឹងៗ មេរោគ អីណាទៅហ៊ានចូល!!!!!

This slideshow requires JavaScript.

ស្រុកខ្មែរចឹង

May 22, 2010 2 comments

យីម្យ៉ាងបោះគេ! យក Escalade មកដឹកចំបើងលេង!!!!! ប្លែកៗ!!!!!!

This slideshow requires JavaScript.

Photos by: my older brother

My Greeting Card for Khmer New Year 2010

April 11, 2010 2 comments
Khmer New Year 2010 Greeting Card by Samedy

My greeting card for Khmer New Year 2010

Santana.Phil Morris.I Love You Too Much

April 9, 2010 2 comments
Categories: វីដេអូ
%d bloggers like this: